Normarea muncii


Înapoi la lista de comentarii


Comentariu (specialist IT):
Eu cred cã din punct de vedere matematic pentru ca un complet de apel sã asigure fiecãrui membru al completului 90 de puncte/şedinţã, încãrcarea sãptãmânalã pentru completele de apel ar trebui sã fie de 120 de puncte, iar pentru recurs de 138 de puncte. Este imperios necesarã clarificarea acestor probleme pentru a se putea stabili în şedinţa colegiului de conducere complexitatea cumulatã a dosarelor nou intrate admise pe complet într-o şedinţã de judecatã în anul 2010.

Rãspuns:
Punctajele se calculeazã per judecãtor, membrii completului (judecãtori) adunã punctajul individual pentru a obţine punctajul completului pentru o şedinţã sãptãmânalã, în raport cu formula de calcul pentru diferitele grade de jurisdicţie: fond (100%), apel (75%), recurs (65%). Dacã ne referim la complete atunci punctajul e astfel: punctele de complexitate ale dosarului x 100% pentru fond, x 150% pentru apel, x 200% pentru recurs. Dacã un judecãtor are dosare nou intrate sãptãmânal: a apeluri, b recursuri şi c fonduri, suma lor trebuie sã fie 90 de puncte de încãrcare. De exemplu puteţi stabili ca un complet sã fie încãrcat în apel cu 60 de puncte de încãrcare - câte 30 pentru fiecare judecãtor, cu 90 de puncte de încãrcare în recurs - câte 30 pentru fiecare judecãtor - şi 30 de puncte de încãrcare pentru fond. Īn total sunt 90 de puncte de încãrcare pentru un judecãtor.

Rolul specialistului IT este sã evalueze aceastã nevoie de calibrare a completelor în raport cu formula din programul de normare, sã ajute colegiile de conducere sã stabileascã un punctaj de încãrcare sãptãmânalã per complet în raport cu felul în care sunt organizate acestea şi sã ierarhizeze tipurile de termene pentru dosarele nou intrate. Cele 90 puncte de încãrcare per judecãtor reprezintã o medie pe sãptãmânã lucrãtoare, în concret, punctajul poate fi mai mic sau mai mare, dar este important ca la sfârşitul anului calendaristic sã nu fie repartizate niciunui judecãtor mai mult de 3960 puncte de încãrcare.

Exerciţiile realizate de secţiile Tribunalului Bucureşti sunt documente de lucru ale grupului, premergãtoare programului. Cu ajutorul lor am finalizat formula de calcul din program. Simulãrile s-au realizat pe şedinţele sãptãmânale ale judecãtorilor Tribunalului Bucureşti. Ele sunt publicate pentru a face transparentã modalitatea de lucru a grupului.

Înapoi la lista de comentariiAcest Website este proprietatea doamnei Alexandrina Rãdulescu, Judecãtor, membru ales cu Activitate Permanentã al Consiliului Superior al Magistraturii din România (CSM), în perioada Ianuarie 2005 - Noiembrie 2010