Normarea muncii


Înapoi la lista de comentarii


Întrebãri:
Trei întrebãri am:

1. Când se va publica pe site-ul CSM hotãrârea (nr. 2119/2009 a Plenului) prin care s-a aprobat la data de 3 decembrie 2009 programul privind stabilirea volumului optim de muncã?

2. De ce nu se iau în considerare la stabilirea volumului optim de muncã al judecãtorului X şi acele dosare nou-intrate rulate de judecãtorul X în şedinţa din ziua de 15.01.2010 (un exemplu aleatoriu), când a intrat în locul titularului de complet în ipoteza în care acesta din urmã, din motive obiective, nu poate participa la judecatã?

3. Ce se întâmplã în cazul în care la o instanţã nu se atinge pragul de încãrcare de 3960 puncte?

Rãspuns:
Trei rãspunsuri pentru trei întrebãri:

1. Programul privind volumul optim de muncã în instanţe pentru anul 2010 integreazã şi motivele pentru care a fost elaborat. Īn Sedinţa plenului CSM nu s-au fãcut amendamente, programul a fost aprobat integral. Conţinutul hotãrârii este astfel identic cu programul în sine.

2. Pentru anul 2010 în grupul de lucru s-a hotãrât ca punctele pentru dosarele nou intrate sã fie pãstrate completului iniţial pânã la desfiinţare chiar dacã se intrã ocazional din permanenţã (un argument a fost cã apare greu de administrat o astfel de operaţie atât timp cât ECRIS 3 nu oferã o astfel de posibilitate de evidenţiere a schimbului de punctaj; un alt argument a fost acela cã judecãtorul care intrã în şedinţa de judecatã din lista de permanenţã nu pãstreazã spre soluţionare toate dosarele nou intrate). Pentru cã programul este nou am încercat sã-l facem cât mai uşor de gestionat. Īn funcţie de cum vom aprecia rezultatele implementãrii, vom putea face ajustãri şi la rigurozitatea modului de cumulare a punctajului per judecãtor.

3. Dacã nu se atinge pragul de 3960 de puncte, programul nu dã bãtaie de cap conducerii, ceea ce este un lucru bun, zic eu. Dar se poate întâmpla ca instanţa respectivã sã fie selectatã într-un program al CSM pentru a ne ajuta la diferite proiecte (de exemplu Judecãtoria Buzãu este partenerul nostru în mãsurarea teoreticã a timpului de muncã pentru judecãtorii de la judecãtorii). Personal sunt încântatã ca vom colabora în acest program de stabilire a volumului optim de muncã pentru anul 2011. Vã doresc mult succes.

Înapoi la lista de comentariiAcest Website este proprietatea doamnei Alexandrina Rãdulescu, Judecãtor, membru ales cu Activitate Permanentã al Consiliului Superior al Magistraturii din România (CSM), în perioada Ianuarie 2005 - Noiembrie 2010