Normarea muncii


Înapoi la lista de comentarii


Comentariu:
Sã presupunem cã o instanţã are în 2009 un nr. de 4000 dosare echivalând cu 20.000 puncte şi sunt numai 2 judecãtori. Dau dispoziţia cu limitarea la 90 puncte pe şedinţa (cel mult 20 dosare noi), ii oblig sã între sãptãmânal în cauza. Totul merge bine pânã în iunie când unul se îmbolnãveşte. Omul rãmas va intra şi în completul descoperit. Punctele de la C2 se adaugã la el. Aşa cã dupã încã 2 luni şi-a fãcut norma pe tot anul (doar punctele sunt pe judecãtor, nu pe complet). Dupã care dã toate termenele la dosarele nou intrate pe 2011. Îmi spui te rog care chestii în plus mai trebuie rezolvate ca sã implementez proiectul? La nivel macro, problema se replicã la orice instanţã.

Rãspuns:
Ipoteza pe care mi-ai relatat-o este una dusã la extrem. Totuşi, am înţeles cã pot sã-ti fiu de folos cu câteva explicaţii. La modul concret:

1. Un judecãtor sau un complet nu trebuie sã intre sãptãmânal în şedinţa de judecatã. Cele 90 de puncte de încãrcare sãptãmânalã au fost un criteriu pentru a constitui norma ANUALÃ. Aşadar, un judecãtor poate intra în şedinţa de judecata de 2,3,4,5....8 ori pe luna calendaristicã. Dacã intrã sãptãmânal, deci de 4 ori pe lunã, punctele de încãrcare pot fi 30.....140, pe şedinţã. E posibil ca într-o lunã un judecãtor sã acumuleze mai mult sau mai puţin de 360 de puncte de încãrcare pentru dosarele nou intrate. Ceea ce este însã obligatoriu pentru conducerea instanţelor este sã nu repartizeze unui judecãtor mai mult de 3960 de puncte de încãrcare intr-un an calendaristic.

2. Dacã îmi spui care este ponderea tipurilor de cauze intrate în 2009, media punctelor de complexitate, numãrul cauzelor nou intrate şi punctajul lor cumulat, cum ai calibrat nou intratele pe 3, 4, sau 5 categorii de termene, câte complete ai în prezent, câte posturi vacante ai, care este previziunea ta cu privire la dinamica completelor în urmãtoarele 6 luni, pot sã îţi spun ce cred ca ar fi bine sã mai faci (ar trebui sã primeşti recomandãrile mele ca un sfat personal). Decizia trebuie sã ţi-o asumi.

La modul general:
- preşedinţii de instanţe trebuie sã-şi clarifice şi sã îşi asume o anume previziune pe care sã o punã în discuţia colegiului de conducere al instanţei în ce priveşte gestionarea resurselor, ierarhizarea categoriilor de termene, etc. Programul pentru 2010 privind volumul optim este conceput ca un program de management al calitãţii. Asta înseamnã cã preşedinţii şi colegiile de conducere trebuie sã adauge la acest program (cele mai bune idei şi cele mai bune practici vor integrate în programul pentru anul 2011), deci trebuie sã se schimbe paradigmele vechi potrivit cãrora cineva „de sus” vã spune ce sã faceţi iar instanţele „executã întocmai” (în aceastã situaţie am fi în cadrul unui program raţional, ceea ce nu este cazul).
- La capitolul responsabilitãţi sunt nominalizate cu sarcini şi colegiile de conducere. Dacã aveţi responsabilitãţi generale atunci aveţi şi libertatea de a decide calea pe care o alegeţi în implementarea proiectului. Libertatea de decizie este pe mãsura responsabilitãţii. Nu aveţi însã libertatea sã nu implementaţi proiectul.

Dupã 3 luni de implementare, grupul de lucru va analiza informaţiile cu privire la mãsurile concrete luate de fiecare instanţã, atunci vã vom spune cine a procedat corect şi cine nu s-a descurcat în acest proces. Ca sã facem sustenabil proiectul îl vom ajusta atât cât este necesar şi bineînţeles vom lua şi alte masuri care sunt vitale pentru susţinerea proiectului. Dacã sunt impedimente de aplicare a proiectului pânã la expirarea primei perioade de 3 luni vã rog sã ne semnalaţi de îndatã acest lucru pentru a le pune în discuţia grupului de lucru. Mulţumesc.

Înapoi la lista de comentariiAcest Website este proprietatea doamnei Alexandrina Rãdulescu, Judecãtor, membru ales cu Activitate Permanentã al Consiliului Superior al Magistraturii din România (CSM), în perioada Ianuarie 2005 - Noiembrie 2010