Normarea muncii


Comentariu (specialist IT): Eu cred cã din punct de vedere matematic pentru ca un complet de apel sã asigure fiecãrui membru ... continuare

Rãspuns: Punctajele se calculeazã per judecãtor, membrii completului (judecãtori) adunã punctajul individual pentru a obţine punctajul completului ... continuare


Comentariu: Oare când se vor auzi toate cele spuse de tine şi de alţii acolo unde trebuie… la factorii de decizie? Chiar nu ştiu. La Jud. Cluj ... continuare

Rãspuns: În acest moment CSM-ul şi-a asumat nişte responsabilitãţi legate de încãrcãtura maximã pentru judecãtorii din instanţe în anul 2010. Aceastã responsabilitate a CSM s-a nãscut în legãturã cu contextul ... continuare


Comentariu: Din punctul meu de vede, programul de optimizare a volumului de muncã pãcãtuieşte prin ... continuare

Rãspuns: Trebuie mai întâi sã evaluezi ponderea tipurilor de cauze nou intrate în 2009 ca sã poţi ... continuare


Îintrebãri: Trei întrebãri am: 1. Când se va publica pe site-ul CSM ... continuare

Rãspuns: Trei rãspunsuri pentru trei întrebãri: 1. Programul privind volumul optim de muncã în instanţe ... continuare


Comentariu: Sã presupunem cã o instanţã are în 2009 un nr. de 4000 dosare echivalând cu 20.000 puncte şi sunt numai ... continuare

Rãspuns: Ipoteza pe care mi-ai relatat-o este una dusã la extrem. Totuşi, am înţeles cã ... continuareAcest Website este proprietatea doamnei Alexandrina Rãdulescu, Judecãtor, membru ales cu Activitate Permanentã al Consiliului Superior al Magistraturii din România (CSM), în perioada Ianuarie 2005 - Noiembrie 2010