Comunicare cu JudecãtoriiReferitor la Programul privind stabilirea volumului optim de muncã şi asigurare a calitãţii muncii în instanţe (normarea muncii), am rãspuns la numeroase întrebãri şi comentarii. Puteţi gãsi aceste clarificãri suplimentare aici.


Judecãtorii din cadrul Judecãtoriei Bacãu au solicitat un punct de vedere în legãturã cu declanşarea procedurilor de revocare a membrului CSM, de cãtre Judecãtoria Brãila. Rãspunsul a fost formulat la data de 1 iunie 2009. Vezi / Descarcã (pdf, 130k)Acest Website este proprietatea doamnei Alexandrina Rãdulescu, Judecãtor, membru ales cu Activitate Permanentã al Consiliului Superior al Magistraturii din România (CSM), în perioada Ianuarie 2005 - Noiembrie 2010